Secrets of InterPlay en het Life Practrice Program. Zie je uit naar een speelsere levenshouding en directer contact met de wijsheid van je eigen lichaam, juist in deze tijd? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de Europese workshop Secrets of InterPlay, en – voor wie meer wil – aan het Life Practice ProgramĀ om je volledig onder te dompelen in de acht handreikingen tot lichaamwijsheid van InterPlay. Read more….