COVID en live lessen in Nederland

scroll down for English

5 juni 2021

Wij zijn blij dat we weer een live InterPlay les mogen en kunnen geven. Graag nodigen we jullie dan ook uit om weer live in één zaal met elkaar te komen spelen.

Uiteraard gelden er nog wel beperkingen waar we rekening mee moeten houden.

Zo vragen we je bij verschijnselen of vermoedens van ziekte thuis te blijven.

Zorg dat je een mondkapje bij je hebt mocht het nodig zijn in de gangen bij het Kunstcircuit, volgens de actueel covid maatregels.

In de zaal, tijdens de les mogen de mondkapjes af, wel vragen we jullie om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

We zijn ons bewust dat niet iedereen dezelfde mening heeft over nut, noodzaak en wenselijkheid van maatregelen, vaccinatie e.d. en uiteraard respecteren wij die. We hopen dat eenieder zich vrij en veilig genoeg voelt om te komen samenspelen. Waarbij je altijd uitgenodigd bent om je grenzen aan te geven en daarbij rekening te houden met de grenzen en van een ander. Op die manier kunnen we spelen met wat er wel kan ondanks beperkingen, van welke aard dan ook.

Heb je vragen hierover, wil je overleggen of iets mededelen neem dan gerust contact op met Bart. Dat kan via mail, telefoon of whats-app.

bart@monsieurbart.nl

06 4231 2410

ENGLISH:

We are happy to be able to give face to face classes again and heartily invite you to come and play together with us live.

Naturally, there are still restrictions that we must follow.

We ask you to remain home if you are showing any symptoms of illness.

Ensure you have a mask with you as it may be necessary in the corridors of the venue depending on the current COVID policies.

In the hall, during the class you may remove your mask, but we ask that you still keep 1.5 meters from others at all times.

We are aware that not everyone has the same opinions about the need, usefulness and desirability of the restrictions, vaccinations etc. and naturally we respect all opinions. We hope that everyone feels free and safe enough to come together and play. Within these rules, you are always free to further define your own boundaries and we ask you to respect the boundaries of others. I this way we will discover what it possible together, despite the restrictions.

Do you have questions, want to discuss further or let us know something? Get in touch with Bart via email, phone or whats-app.

bart@monsieurbart.nl

06 4231 2410