Winter 2020 InterPlay Verdiepingscursus

Verdiepen in de speelsheid van InterPlay in 6 sessies (ook geschikt voor beginners)

vrijdagochtenden 10:30 tot 13.00uur
31 januari
14, 28 februari
13, 27 maart
17 april

Thema: Volgen en Leiden
In deze serie mag je spelen met wat ook maar belangrijk is voor jou. Welke rol spelt de leider en/of volger in jou hierin? Door spelen mag je ontdekken: Wat het makkelijk maakt (of toch moeilijk) om je dagelijks leven te leiden zoals jij het wilt, vol vertrouwen? Om andere mensen vrijelijk te volgen of je eigen intuïtie of lichamelijke wijsheid te volgen?

Zoals gewoonlijk gebruiken we de vijf fundamentele modules van expressie: ook wel de “five freedoms” genaamd door Cynthia Winton-Henry, co-founder of InterPlay: beweging, stem, verhaal, stilte en verbinding.
We bieden stap voor stap simpele activiteiten en ’tools’ aan, die het volgende:

• Een gevoel van gemeenschap en welbevinden
• Faciliteit voor speelsheid, loslaten en verbinden
• Ondersteuning om je eigen kwaliteiten aan te boren
• Je artistieke uitingen worden getraind en ondersteund

In deze serie kun je je verder verdiepen in de actieve, creatieve speelsheid van InterPlay, in je eigen tempo en op jouw eigen manier.

Er is geen eerdere ervaring met InterPlay nodig.

Cursus Leiders:
Sophia van Ruth & Meg MacLeod met Jannah Wijffels

Aanmelden:
Meg MacLeod breathe4ease@outlook.com

Cursus Prijs:
Voor 15 december: €100. Voor 15 januari: €110. Daarna: €120.